Книга на гражданските искания
  
A Book for Citizens’ Demands

ИСКАНИЯ ЗА ПРАВА:
1. Право на достъп до цялата несекретна държавна информация
2. право на законодателна инициатива за гражданите (промяна на Конституцията)
3. Право на гражданите да свикават национални референдуми (с подписка)
4. Право на гражданите да започват публични дискусии
5. Право на предсрочно отзоваване на депутати, кметове и др. избрани лица
6. Право на гражданско образование
7. Право на достъп до публичните медии
   7a. Отворени телефонни линии за свободен диалог между гражданите по националния ефир;
   7b. Eжседмично гражданско предаване по националната телевизия и радио в най-гледаните и слушани часове
8. Национален обхват за всички частни електронни медии, желаещи това
9. Право на граждански контрол срещу корупцията
10.Право за всеки гражданин с няколко свидетели и представител на властта да съставя актове на спекуланти и други закононарушители
11.Права за най-широко включване на гражданите в борбата срещу престъпността

Към поколението, което отглеждахме във времето на социализма (тъжни размисли с надежда)

ИСКАНИЯ  ЗА  ИНФОРМАЦИЯ,  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ
1. Декларация на СГУ от март 1997 г.
- пълна информация за всички необезпечени кредити, раздадени до сега
- пълната истина за разграбването на държавния резерв
- пълната истина за несъбраните от банки, държавни фирми и групировки данъци
- имента на всички, които ограбват България от 1985 г. насам и на тези, които им помагат (вж. Аферите в България)
- откритост при преговори между партии и политически сили
- огласяване на тайните споразумения между политически сили и партии
- публичен отчет на всички прокурори за досегашната им работа и ежемесечно информиране на гражданите за работата им в бъдеще
- операция "чисти ръце" в охранителните и правозащитни държавни органи

2. Искане на информация от м-р Тагарински
3. Искане на информация от Главния прокурор
4. Искане на информация за работата на МВР
5. Искане на информация от Столична община (частен случай)
6. Искане до Министъра на финансите от 14 август 1998 (за включване на гражданите в проверките на имуществата и за публичен достъп до данъчните и имуществени декларации)
7.
Искане на информация от СК "Градски транспорт" - холдинг АД
8. Искане до КСПИО към МС за гарантиране правата на гражданите в информационното общество
 9. Въпрос към министър-председателя (от един счетоводител)
10. Протест на един онеправдан, безцеремонно разиграван и репресиран гражданин

ЗАКОНИ И ПРАВИЛА
(засягащи гражданското участие и отговорността на управляващите)

Закон за информацията
Закон за референдумите (допитване до народа)
Избирателен закон

Закони за медиите:
 Закон за електронните медии
 Закон за БНТ и БНР
 Закон за телекомуникациите
 
- Декларация на "Свободна информация" / Declaration of  Free Information

Правила за контактите между граждани и управляващи
Закон за произхода на богатствата
Закон за еднократен данък върху недекларираните доходи
Закон за ревизори на свободна практика
Закон за кредитните милионери (дефекти и искани промени)

НОВИ ИСКАНИЯ:

- Искане за закон: Още от 1994 г. 66 % от софиянци искат закон за произхода на капитала, респ. 72% от жените софиянци и 59% от мъжете. (Агенция "Тест", в."Труд", 13.06.1994)

- Искане за участие: Преди всяко по-дълбоко бъркане в джоба на гражданите, управляващите ТРЯБВА ДА НИ ПИТАТ - на кого е притрябвала по никое време парична реформа, струваща маса пари.

- Плащането на ток, вода, парно, телефон да става на едни и същи места. (държавата пилее времето на гражданите)

- Подаване на всички документи и плащане на всички такси за една услуга на едно място. (пилее се време на гражданите и фирмите)

- Задължително гласуване на изборите с глоби за неучастие. (гласуване с "бяла" (невалидна) бюлетина при недоверие към ВСИсЧКИ кандидати).

- По-прецизно да се регламентират със закон или правилник отношенията между етажните собственици - заплетени сме в неразрешими ситуации.

- Искане за гражданско образование: Системно да се разясняват на гражданите в техните граждански и административни права чрез медиите и други средства.

- Публичните параметри на всички подписани сделки за приватизация да се изнесат в Интернет.

ВЪПРОСИ:

КОЙ? (за колко):

- КОЙ за КОЛКО купи ЦУМ?

- Кой стои зад оф-шорната фирма купувач?

- Реална ли е цената 30 млн. дол. за земята, сградите и всички стоки?

- Кой за колко сложи тази цена?

- КОЙ "забрави" да впише най-тежките престъпления, за които се подследствена В.Медижиева в искането за екстрадирането й от ЮАР?

- КОЙ издаде искането-блъф до софийското бюро на Интерпол за екстрадиране на Иван Миронов ? (Искането е дефектно и оттук невалидно, защото искащият орган - Пловдивска района прокуратура - е без права за такова искане)?

...

- КОЙ НАЗНАЧИ подследствения за източване на Сирбанк, Видин Орлин Савов (ноември - избягал в САЩ), за директор на видинското предприятие за бутилиране на пиво през май 1997 г. ?

- КОЙ ЗАБРАВИ да забрани напускане на страната за подследствения Орлин Савов, бивш директор на клон на Сирбанк, Видин (през ноември 1997 - избягал в САЩ) ?

КАКВО?

- Какво се споразумяха политическите сили на тайното съвещание на Консултативния съвет за национална сигурност на 4 февруари 1997 г. за предаване властта от БСП на ОНС?

...