НЕ , НЕ  Е  КОРУПЦИЯ

   С  настоящата  бележка  искам  да задам  един  въпрос  към  министър  председателя,но преди  това  - малко  предварителни  разсъждения.
   Положението  е  следното. Държавна  фирма преди  десети  ноември  1989 година  е  имала някаква  полезна  деиност  за  държавата (поне приемаме,  че е  така).След  десети  ноември категорично  държавата  няма  полза  от  тази фирма /имам  предвид  деиността/. В  активите  на фирмата  обаче  остава  сграда  на  десетина етажа (София-прес), със  стотици  кв.метри  ненужна площ (канцеларии,  в  които  преди  са  работили много  чиновници). Управителният  съвет  на  фирмата какво  може  да  прави  с  огромната ненужна нафирмата  сградна  площ, естествено  дава  всичко под  наем  по  правила  и цени, каквито  си е  измислил.  Всеки  месец  събира  десетки милиони  лева  от  наеми.  Някои  ще  каже, че  50%  от  наема  се  превежда  на държавата.Така  е. Но  във  фирмата  остават милиони,  които  тя  използва  както  си иска  - добри  заплати, мобифони и  т.н.
Чия  собстеност  е  сградата? Държавна , по  точно бих  казал  обществена  собственост, но във  всеки случаи не  е  собственост  на  управителния  съвет и  останалите  чиновници  във  фирмата. На  какво основание  тези  господа  ще  лапат  този “зелник”. Наи  добрия  вариант  за  обществото  е сградата  да  бъде  приватизирана  а  господата да  започнат  да  се  занимават  с  обществено полезна  деиност. Това  теоретично  е  наи  добрия вариант,  но  на  практика  господата  продължават да  си  лапат  от  “зелника”. И корупция в случая каточе ли няма.
Корупция  ще  има,  ако господата  от  управителния съвет  взимат  подкупи  за  по-удобни  етажи ипр., но за  какво  им  е  да  взимат  подкупи, когато  държавата  им  дава  50%  от  наема. Честно  казано,  ако  държавата  остави  така положението, аз ако  съм  член  на  управителния съвет  никога  няма  да  взема  подкуп  -падат  достатъчно добри  "законни"  парици. И тук стигаме до  въпроса. Горните господа  нямат  никакво  отношение към  собственоста  на  сградата  /от  правна гледна  точка/, а... си вадят пари от нея..
   Питам  министър  председателя:  горе описаното явление  може  ли  да  се  счита  за корупция.  Моят  отговор  е - по-скоро  "политически чадър"  за  бездействащи  управителни  съвети (в национален  мащаб), а  иначе  корупция  няма. "Политически чадър",  защото  тези управителни  съвети  са Ви  подвластни.  Тази  фирма  е  само  един пример  от  стотиците  в  национален  мащаб.
   Въпроса  ми  е  към  Вас  господин Министър  председателю,  защото  Вие  казахте, че   няма  да  има  политически  чадър за  никого. Друг  въпрос  е  качеството  на управителните  съвети,  като  напр.  в  столичната  компания  за  градски  транспорт, макарче тя  е  общинска  фирма ,  но  нали  София се  управлява  от  СДС ,  така ,  че  отново"политически  чадър".

  СОФИЯ                              НИКОЛА   ИВАНОВ
  20.09.1998 Г.                      Л.П.  СЕРИЯ  А  №  1206629
                                              ИЗД.  1.03.1984 Г.