Как ни отстраняват ? How they exclude us ?

Политическа култура, участие и социална дез/интеграция / Political culture, participation and social des/integration (in Bulg.)/ или за скритите механизми на отстраняването, подчинението и разделението в балкански контекст

Как и кои ни "питат" - един "сив кардинал" на българската социология

Култура на лъженето / The Culture of Lying (извадки от една книга)

Културните войни / Culture wars - изследване (САЩ)  (link in English) (резюме на български)

Психологически методи за ограничаване достъпа до информация

Как ни следят    Privacy International

Промиване на мозъци / Brain-wash - една книга (на английски) (резюме на български)

"Изкуството" на политическата манипулация (резюме на една книга)

Интернет цензура ... Сътрудничеството на олигархиите / Cooperation of the oligarchies