Знаетe ли, че... САГА … БАЗА …

През 1989 г. спестяванията на гражданите са 40,000,000,000 тогавашни лева и 800,000,000 долара или общо в доларов еквивалент - 14.1 млрд. долара, равни на днешни (1997) 25,380 млрд. лв.(при курс 3 лв./1$!) (вж. САГА... - с още по-големи цифри)

През 1997 г. сме останали с 704 млн. долара и 705,6 млрд. лв. спестявания или всичко в доларов еквивалент $1,096,000,000 (курс 1800 лв./1$), равни на днешни 1,9728 млрд. лв.

Т.е. в периода на псевдо-прехода 1989-97 г. само от спестяванията на населението са "смъкнати" 23.407 млрд. днешни лв. или 13,004 млрд. долара
 

И това е само част от грабежа. Останалото е грабеж на държавна собственост - още по-мащабен. (вж. САГА...)
 

Вярно е, че част от парите сме загубили "по своя вина", но много повече ни отнеха и изсмукаха с помощта на канибалска държавна политика, която пряко и косвено обслужи експроприирането на населението и присвояването на държавна собственост.

Грабеж от дистанция - невидим и неуловим - грабеж чрез властта... който продължава:

През 1997 г. гражданите платиха 1000 млрд. лв. инфлационен данък, който го няма в никакви закони (Иван Ангелов, в."Труд", 2.07.1998, с.8). - При контролирана от държавата икономика (каквато е нашата) "инфлацията" е админстративен маханизъм за скрито изсмукване на пари от населението. Т.е. действа не пазарът, а... група юнаци на високи длъжности в държавата и БНБ.

 

КАК го правят и как ни блъфират с фалшиви закони, списъци и "комари":

 

САГА ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФИНАНСОВИ АФЕРИ

(Saga of the bigest financial affairs)

 

БАЗА ДАННИ "АФЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

(DataBase "The Shady Affairs in Bulgaria")

 Разкрито от Сметната палата

Findings of the Audit Chamber

Разкрито от вас

Your findigs

 

 

Допълнете тази база с ваши данни или данни от печата ! Изпратете писмо!
Тук ги броим - ВСИЧКИ, НАВРЕДИЛИ НА БЪЛГАРИЯ С ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОГЛЕДЕН ГРАБЕЖ ! Помогнете!

_