Четирите проекта в НС:

Инициатива за референдум по искане на 25% от избирателите, 500 х. избиратели, 100 х. избиратели, 100 х. избиратели. Никакви или малко ангажименти на държавата и публичните медии в събирането на подписите и публичното обсъждане... Без възможност за внасяне на алтернативи. Формулировка на въпроса от НС с макс.две алтернативи. Гласуване с бюлетини в един ден... (пълни текстове с мотиви)

 

 

Проектът на Гражданско участие:

Инициатива за референдум по искане на 100 х. избиратели... Съдействие на дръжавата и публичните медии при събиране на подписите и публичното обсъждане. Възможност да се внасят алтернативи до 3 месеца преди гласуването. Формулиране на въпроса и алтернативите от всички участници без изключване на значими алтернативи от гласуване. Гласуване и по пощата или по електронен път в продължение на няколко дни...(целият текст с мотиви)