Направи група за участие

Намери още двама, искащи права на участие, дай телефон за връзка и готово!

 

Разлепи стикери:

 

Стикер 1

Вземи свободата си!

 

 

Права на пряко участие:

-        законодат. инициатива за гражданите

-        право да свикваме национален референдум

-        право на отзоваване

-        достъп до информация

-        достъп до публичните медии

-        пряк избор на съдии и съд. заседатели

Подпиши петиция за

Гражданско участие

и свободна информация

http://freeinf.tripod.com, tel. 920-24-46

 

Стикер 2

 
НЕ на изборите без избор, не на лъжите и лесните обещания! 
Гласувай с ПРАЗЕН ПЛИК - за реални права на участие и контрол, за избори по твои правила, за референдум по избирателния закон! 
За права на ПРЯКО УЧАСТИЕ в управлението 
чрез отзоваване,
право на законодателна инициатива, право на референдум, право на новина (не други да ви казват кое е важно за вас от ВАШИТЕ публични медии) !

За РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ при лошо управление!

 

 
Стикер 3
 
Подпиши!
 ПЕТИЦИЯ за пряко участие на гражданите в управлението
и реална отговорност на управляващите !
10 000 подписа са внесени в НС. Подписката продължава
на адрес: София, ул. Мак Гахан, 184, тел. (2) 840-17-92, 920-24-46
или в Интернет http://freeinf.tripod.com/f10N.htm

 

 

Разпечатай и разлепи постери!

 

Поданниците искат овчари,

гражданите права на пряко участие!

 

 

Бойкот на изборите без избор за избори

по наши правила!

Референдум за избирателния закон!

 

За публично изгаряне

 

 

Стикер 4

 

 

Вземи свободата си! Гражд. участие

10% оттук, 20% оттам от ток, от телефон, от парно, хляба и газта
До кога ще плащат ОГРАБЕНИТЕ?
Защо не данък върху върху недекларираните доходи! На кого е тази държава?
Дай рамо за права на пряко участие - за твоя реален контрол върху властта: право на отзоваване, на законодателна инициатива и свикване на референдуми, право на информация, право на новина (достъп до публичните медии) !

 

 

Стикер 5 /препечатай петицията и събирай подписи/

Свободна информация и гражданско участие !

 

Опасно за живота! (за скапания робски живот ;-)

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯ за пряко гражданско

участие и контрол върху властта!

Тук: /ваш адрес/

 

 

Стикер 5

Свободата ни

е в нашите ръце!

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯ

за пряко гражданско участие

и контрол върху властта!

 

Тук: .