Спортният тотализатор е забъркал тотогейт и се чуди как да излезе чист от "Шанс за всички"

 

За да няма недоразумения за какво ще става въпрос надолу, ще кажа веднага, че ще става въпрос за играта "Шанс за всички", на която организатор бе Българският спортен тотализатор /според ген. директор на БСТ Неделчо Прошков/. Това той твърди в писмо, изпратено до редакцията на "Континент" и публикувано в броя от 01.02.1993г. в отговор на два мои материала, публикувани в броевете на "Континент" от 9 и 28 декември 1992г.

Той нарича версията ми за случая "изключително смешна хипотеза" и тъй като не е приятно човек да бъде обвиняван в авторство на подобни неща,ще се постарая да защитя моята версия, а пък читателят сам да прецени коя версия е истинска.

1/ Относно това кой е организатор на играта цитат от отговора на г-н Прошков - структурата на същата,както и оформлението на талоните, е наша идея, с която нескрито се гордеем. Отговор на много от въпросите/но не на всички нали/... Първо трябва да поясним,че играта е от типа готови талони на играта тото 2 без краен срок на тиража и експресно изплащане на печалбите. След приключването и... 45-дневен срок за изплащане на печалбите... И така след като си изясните вида на играта, ще разберете, че /запомнете добре следващия пасаж/ нейните правила /на играта/ са допълнение към правилника на БСТ и имат характер на договор по смисъла на чл.16 от ЗДД, т.е. той е с предварително и едностранно определени условия. Тези правила са одобрени от МФ,но такъв тип договори не се обнародват в "Държавен вестник".

По въпроса за структурата и оформлението ще кажа, че те нямат никакво значение в случая, най-важното е принципът на изграждане на играта, а той е принцип на трите еднакви части.

Подобна игра беше и тази с организатор спорт-арт Болеро, която се появи на бял свят една година и повече преди тази на БСТ, така че читателят да прецени сам чия е идеята. По въпроса каква е играта- "готови талони...".

Г-н Прошков, вие се ръководите /т.е. трябва да се ръководите/ от правилника на БСТ, публикуван в ДВ, бр.31 от 1984г.,и когато говорите за вашата дейност, трябва да цитирате на основание член, параграф и т.н. от еди-къде си.

След като ни "обяснихте" каква е играта, сега за правилата. Те били допълнени към правилника на БСТ и имали характер на договор по смисъла на чл.16 от ЗЗД... Най-същественото от чл.16 от ЗЗД - предварително и едностранно определените условия /в случая/, стават задълж&#