Още едно рамо срещу корупцията !

Б л а г о д а р и м !

(Ще ги преброим ли?)