Съд за Татарчев !

Всеки 100 отговора се изпращат в НС, Главна прокуратура, БНТ, БНР и СЕ (Съвет на Европа)
              
-----------------------------------------------------------------------------------------------


  1. Искам лицата Иван Татарчев и Николай Филчев да бъдат съдени и да си платят в брой за вредите, които са нанесли на България в качеството си на Главни прокурори.

Да  Не

2. Искам да им се потърси и наказателна и да понесат материална отговорност за вредите, които са нанесли на България.

Да  Не

3. Една от слабостите на Конституцията ни е, че Главният прокурор не се избира и отзовава пряко от гражданите. Искам това право чрез съответна промяна на конституцията.

Да  Не

Други идеи и коментари:


E-mail :       Име:     ЕГН:
    Tel.:  (за  общи действия)          (ЕГН за валидност на исканията)


Всички отговори и мнения, изразени в анкетата са общодостъпни при поискване от freeinf@
gmail.com