ОТЧЕТ ЗАДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРЕЗ 1997г.

Проверки в министерства и  ведомства  от материалнатасфера през 1997 година
 
Проверки  на  БНБ (как  не  знаем законите  и  си  крием  документите)

Проверка  на  БОДК

Провека на пари от ФАР за програма "Социален диалог"("усвояване" на помощи)

Проверка  на  жилищно-компенсационния фонд (как ни "компенсират")

Проверки   и  заверки на  годишни счетоводни отчети на бюджетни организации

Проверка  на  МВнР ("дипломати-юнаци")

Провека  на  шест митници 

Проверки  на  приватизационни сделки  от  1997 г.