Форма за събиране на данни от печата в БД"Аферите в България"
     FORMA za  izprashtane na danni ot pechata v DB "Aferite v Balgariya" 

Имена на действащи лица / Imena na deystvashti lica:
Операции - как го правят, кой, как помага и т.н.:
Operacii - kak go pravyat, koy pomaga i t.n.: 
Реакции на властта (ако ги има) Reakcii na vlastta (ako ima takiva):

Неясни моменти - въпроси, чакащи отговор ?!?
Neyasni momenti - vaprosi, chakashti otgovor ?!? 

PUBLIKACIYA  /  ПУБЛИКАЦИЯ  -  IZDANIE / ИЗДАНИЕ:
BR./DATA /БР./ДАТА:  STR. / СТР.:

E-mail:     ИМЕ / Ime:
                                           (По желание / Po zelanie)