Вашите искания
        Ако една идея струва нещо, тя живее свой живот.
         Потърсете   подкрепа за вашата идея ТУК !

   Внесените от вас искания отиват  в  "Книгата на гражданските искания", където всеки може да  чете,коментира, подкрепя и добавя нови искания за права, закони, информацияи участие.
   Исканията за права и закони, подкрепениот 1000 граждани  се изпращат до Парламента или съответния орган и се изнасят в отделна ПЕТИЦИЯ.
   Исканията за информация и други искания изпращаме заедно с подкрепящите ги писма до посочения от вас адресат.


Искания за права и закони
(които ще разширят свободата ни, ще обуздаят бюрокрацията, ще спасят България):

Искания за информация, за участие и други:

E-mail:  Име:  Телефон: 
                                                      (по желание)           (при липса на личен е-mail)
 

  Можете да изпратите и отделно писмо до freeinf@bitsmart.com(по възможност без излишни думи), което също ще влезе в "Книгата на гражданскитеискания".