Питат ли ви ? (реалната власт на гражданите в България)

 1. Достатъчно ли ви питат управляващите при приемане на решения и закони, които ви засягат?  Да Не
 2. Чува ли се гласът ви на предизборни събрания ? Да Не
 3. Спазват ли обещанията си след изборите ? Да Отчасти Малка част
 4. Колекция "забравени" обещания и заявени добри намерения: 
 
 5. Чуват ли ви след изборите ? Да Не

 6. Може ли в България гражданите с определен брой подписи да внесат проектозакон в НС или да предизвикат национален референдум по даден въпрос ? - Да Не Не знам

 7. Достатъчно ли сте осведомени за дейността на:
   - министрите? - Да Не, искам да знам повече.
   - депутатите? - ДаНе, искам да знам повече.
   - общината? - Да Не, искам да знам повече.
   - държавните фирми и банки? - Да Не, искам да знам повече.
   - държавната фирма, в която работите? - Да Не, искам да знам повече.
 8. Дейността на управляващите е достатъчно прозрачна. - Да Не

 9. Гражданите могат свободно да изразяват мнения чрез медиите.Да Не

10. Медиите са затворени за гражданите. - Да Не Това изолира гражданите помежду им и ги прави по-слаби пред властта. -Да Не

 11. Гражданите нямат достатъчно влияние върху управлението на страната и са по-скоро фигуранти на политическата сцена Да Не, за което
      а) по-скоро те сами са си виновни Да Не, защото не могатДа Не и не искатДа Не  да участват  ИЛИ
      б) по-скоро виновни са политиците и управляващите, защото косвено и пряко пречат на гражданите автономно да участват и ги отстраняват по всевъзможни начини от реално участие? - Да Не

 12. Днес ни отстраняват чрез:
  * пряка репресия - не толкова до голяма степен най-вече
  * лъжа и измама - не толкова до голяма степен най-вече
  * манипулация - не толкова до голяма степен най-вече
  * икономически лостове (дискриминация и пауперизация чрез бюджетна, данъчна, кредитна политика  и пр.) не толкова до голяма степен най-вече
  * страх, насаждан с беззаконието - не толкова до голяма степен най-вече
  * отказ на права за участие - не толкова до голяма степен най-вече
  * тих отказ от гражд. образование -не толкова до голяма тепен най-вече
  * други начини? 
 13.  Гражданите ни са достатъчно грамотни и могат относително бързо да се научат  на участие и контрол върху властта, ако получат съответни права и ако управляващите съдействат, а не пречат за това. - Да Не

 14. Именно финансовата слабост и малкият демократичен опит на гражданите в България налагат тяхното реално влияние в управлението на страната да се осигури чрез повече права на участие и контрол върху властта. Da Ne

 E-mail :     Име: ЕГН:
   (по желание - за контакти)    (по желание - за изпращане до официални институции)