Най-сетне !

Май ' 99. На сайта на МС се появи (е, не правителствен, но министерски) проект за "Закон за достъп до обществена информация". Похвално, все пак - по добре късно, отколкото никога, казваме в такива случаи. Твърди се, че проектът е изнесен на публично обсъждане (колко граждани в РБ имат ИНТЕРНЕТ?), но... няма срок и ясна процедура за самото обсъждане (а не за целия процес, който го знаем). Добре е, че могат да се четат постъпили мнения, но те трябва да се появяват автоматично и всичките (ако не е така). Надяваме се на подобрения.

Ако остане така - с неизвестен или недостатъчен срок (на англичаните, които са по-ориентирани от нас, Блеър им даде три месеца), без ясна процедура и без публичност на всички постъпили становища (за да видим какво ще приемат и какво не управляващите), обсъждането ще си остане поредната "имитация на демокрация" (Не дай боже!), с каквито ни затрупаха от 1989 г. насам.