Има ли съд в BG? / Is there judicial power in Bulgaria?(in Bulgarian)

Конституционният съд закрепи Филчев. Отменени са 44 текста от съдебния закон
Ина Стоянова 16 дек. 2002

44 текста от закона за съдебната власт са обявени за противоконституционни, съобщи конституционният съдия Димитър Гочев.

Голяма част от тях са свързани с възлагането на нови функции на министъра на правосъдието, което според Конституционния съд е намеса на изпълнителната в независимата съдебна власт.

Отменена е и една от ключовите промени - възможността една пета от Висшия съдебен съвет да може да иска сваляне на имунитета на главния прокурор, който в момента е практически недосегаем.

Отменени са и текстовете, свързани с въвеждането на мандатност на ръководителите на съдилища, прокуратури и следствени служби, както и възможността предложения за шефове на тези служби да се издигат от общите събрания на съдии, прокурори и следователи. Конституционният съд е отменил изцяло и новата йерархична система в съдебната власт, въведена с поправките, базирана на професионалния стаж на съдиите, прокурорите и следователите.

Трима съдии са подписали решението с особено мнение - Румен Янков, Пенка Томчева и Тодор Тодоров.

Филчев остава недосегаем

Н. Михайлова

Загубени са 500 дни за реформа в съдебната система. Още по време на дебатите ОДС са предупреди, че предлаганите от мнозинството промени са противоконституционни и няма да доведат до очакваната от обществото ефективна борба с престъпността и корупцията.

ОДС са за реформа на съдебната система, но тя изисква промяна на Конституцията. "Ние предложихме нашият проект "24 идеи, които ще променят България".

Според конституционните съдии, предизвикалата най-много дебати поправка - възможността една - пета от ВСС да поиска имунитета на магистратите, включително и на главния прокурор - противоречи на чл.127, т.1 от Конституцията, според който само прокуратурата разполага с обвинителни функции. Според КС тази минимална квота от членове на Висшия съдебен съвет няма конституционни правомощия по започване или по възбуждане на наказателно преследване, както и да събира, проверява или оценява данни.

"Текстът бе отхвърлен, защото такава възможност не е предвидена в Конституцията и този текст й противоречи", обясни конституционният съдия Димитър Гочев пред медиите. Той изцяло подкрепи конституционната разпоредба за недосегаемостта на главния прокурор и я определи като правилна. По думите на Гочев един човек в държавата трябва да остане недосегаем, за да не може да се влияе от различни хора. Запитан дали именно тази недосегаемост не дава възможност на главния прокурор да влияе, Гочев заяви: "Нека да влияе. Главният прокурор трябва да има морал".

Отново с личния морал Гочев отговори на казуса кой тогава може да иска санкция за главния прокурор, ако той извърши престъпление. "Ако главният прокурор изнасили едно 14-годишно дете, той трябва да си подаде оставката", коментира Гочев с уточнението, че не визира сегашният обвинител №1. На въпроса какво става, ако в такъв случай главният прокурор все пак не си подаде оставката, Гочев отговори кратко: "Тогава хората ще го убият с камъни".

Отпада принципът за мандатност на магистратите

Конституционният съд отменя и принципа на мандатност на ръководните длъжности в съда, прокуратурата и следствието, въведен с поправките.

Според КС, това противоречи на независимостта на съдебната власт, която се гарантира и от несменяемостта на магистратите. Този конституционен принцип изключва въвеждането на мандатност на определена категория магистрати, която да породи смяната на съдии, прокурори и следователи от длъжността, която заемат, твърди КС. В Конституцията е залегнала мандатност само за председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.

Станков застрашавал независимостта на съдебната власт

С. Паси

Всякаква обструкция на изискванията, които има Европейския съюз, на нормите, които е възприел Европейския съюз и на принципите, които е възприел Европейския съюз, могат само да попречат. Ние тъкмо постигнахме забележителен напредък в Копенхаген, нека да не се опитваме да върнем всичко назад. С решенията от Копенхаген България се прехвърли в Европа и всякакви опити да бъдат спрени преговорите оттук нататък са опити България да бъде изтеглена от Европа назад.

С днешното си решение КС отменя функциите на правосъдния министър предложенията на съдебната власт до ВСС да се внасят чрез него, той да представя пред ВСС и годишните доклади на съдилищата, прокуратурите и следствените служби, както и да изготвя обобщен доклад за съдебната система.

Конституционният съд изключително остро критикува разпоредбата, според която министърът на правосъдието ще представя пред парламента годишен доклад за дейността на съдебната система. "Конституцията изключва възможността независимата съдебна власт да се отчита пред законодателната. Още по-абсурдно е това да става чрез изпълнителната власт. Доколкото Народното събрание може да изслуша информация за дейността на съдебната власт, то докладът за това следва да бъде внесен единствено от представители на органите на съдебната власт", се казва в становището на КС.

Конституционните съдии решиха, че е недопустимо министърът на правосъдието да издава заповеди за назначаването и освобождаването от длъжност на всички магистрати, в това число и на върховните съдии и прокурорите от главна прокуратура. Това според КС превръща министърът в кадрови център на съдебната власт.

Забранява се инспекторатът към министерството на правосъдието да проверява дейността на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.

Към съдебната власт се връща и националният институт по правосъдие, в който се обучават и повишават квалификацията си съдии и прокурори.

Според КС, с всички тези промени, свързани с нови функции на министъра на правосъдието, правомощията на изпълнителната власт по отношение на съдебната се увеличават прекомерно, с което са нарушени чл.8, чл.117, ал.2, чл.124 и чл.125, ал.1 от основния закон.

Законът за съдебната власт нямал връзка със съдебната рефома, твърди Гочев

Решението на КС стопира опита на правителството за провеждане на съдебната реформа. То е резултат от продължаващите политически боричкания на днешните и бившите сини управници за надмощие и влияние върху съда, прокуратурата и следствието... Проблемът на съдебната власт не е в самата Конституция, не е и в закона за съдебната власт. Проблемът е преди всичко организационен и кадрови.

Промените в закона за съдебната власт, подготвени от правосъдния министър Антон Станков, бяха приети единодушно от парламента и оценени от страна на Европейския съюз като правилни стъпки в областта на съдебната реформа. Текстовете обаче бяха атакувани пред КС от пленума на Върховния касационен съд с председател Иван Григоров. Вчера Григоров каза, че ако КС пусне промените в закона, той ще е първият, който ще поздрави министър Станков. Като бивш конституционен съдия обаче той беше сигурен, че КС ще обяви текстовете за противоконституционни.

Пленумът на ВКС беше поискал да бъде отменен целият закон за съдебната власт, от Конституционният съд прецени, че отменените 44 текста не водят до отмяна на целия закон.

"Законът за съдебната власт много малко е свързан с т. нар. съдебна реформа", коментира днес конституционният съдия Гочев. По думите му не е важно да събориш главния прокурор или да смениш председателите на апелативните съдилища, за да се осъществи реформата. "Доста други неща трябва да се направят", коментира Гочев, без да уточнява какви са вижданията му.

Само парламентът и Министерският съвет са се обявили против връщането на съдебния закон. Искането на Върховния касационен съд за отмяна на текстовете е било подкрепено от главния прокурор, апелативните съдилища в София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, както и от Военно апелативния съд.

Малко преди да бъде обявено официално решението на КС, правителственият говорител Димитър Цонев коментира, че кабинетът ще се съобрази с решението и ще предложи съответстващи с него поправки. Решение на конституционния съд не подлежи на коментар, каза още Цонев. Запитан как връщането на закона ще се отрази на преговорите с ЕС, Цонев обясни, че всичко зависи от мотивите на Конституционния съд и до каква степен ще бъдат наложени промени в сега действащия закон. "Каквито и проблеми да настъпят с ЕС, след като КС се произнася по един закон и обявява едни текстове за противоконституционни, никоя институция в България няма друг изход, освен да се съобрази с решението и да внесе в НС съответните изменения", каза говорителят.

  

Съдия, взел подкуп, го дерат жив. Жерар Давид, 1498. По история, разказана от Херодот за съдията Сизам от времето на персийския цар Камбис, 529-522 пр.н.е.

A judge that has received bribe is being flayed alive. Gerard David, 1498. The Judgement of Cambys – on a corrupted judge called Sisamnes…

 

 

Just killers

       

    East Timor                  Seatle 1998                Genova 2002                 Bravo!

 

 

 

 

 

  

                  Kiss my ass, garbage!

  

                Get a present, scull!