ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                     ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                     ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
                                     ДО ВСИЧКИ МЕДИИ
 
 
      Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
     Това е независимият глас на българските граждани за реално участие в демократичното възраждане на България на прага на 21-ви век. На събрание на обикновени граждани-слушатели на радио "Тангра",  няколко граждански сдружения и представители на студентския протест от 10 януари на 26 февруари се събрахме и се съгласихме за следното:
     Позовавайки се на големите празноти в правата ни и на факта, че сме де факто отстранени от политическата сцена, желаем реално да присъстваме на нея като граждани и творци на съдбата си. Желаем повече реална власт да премине в ръцете на обикновените хора ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА за всеки на участие и контрол върху властта и чрез организирани форми на ГРАЖДАНСКИ НАТИСК. Само така ще сме достатъчно силни за да помогнем на себе си и на България при тази безпрецедентна икономическа слабост и мизерия, в която ни хвърли червената олигархия.
     За целта се обединяваме в ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ" и НАСТОЯТЕЛНО ИЗИСКВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ:
     - право на достъп до информация за всеки;
     - право на достъп до медиите за всеки (чрез отворени телефонни линии за свободен диалог между гражданите по националния ефир;
     - ежеседмично едночасово предаване на обикновените граждани по националната телевизия в най-гледаните часове, водено от обикновен гражданин и др.; национален обхват за всички частни електронни медии;
     - право на граждански контрол срещу спекулата и корупцията - всеки гражданин с няколко свидетели и представител на властта да може да съставя актове на спекуланти и други закононарушители; най-широко гражданско участие в борбата срещу престъпността;
     - право на законодателна инициатива за гражданите чрез подписка;
     - право на инициатива за общонационални публични обсъждания и референдуми чрез подписка;
     - право на предсрочно отзоваване на депутати и кметове чрез подписка, регламент за периодичните им контакти с гражданите и контрола на последните върху тях;
     - право на гражданско образование (вкл. чрез медиите) за интензивно попълване празнотите в политическата ни култура.
     ОСВЕН ТОВА ИЗИСКВАМЕ:
     - пълна прозрачност и откритост при преговори между политическите сили, огласяване на споразуменията между тях;
     - операция "чисти ръце" в охранителните и правозащитни държавни органи и в центровете на неформална и нелигитимна публична власт - икономическите групировки и "мафии";
     - ежеседмична информация от министър-председателя за работата на правителството, събирана с гражданско участие;
     - публичен отчет на всички прокурори за досегашната им работа и ежемесечно информиране на гражданите за работата им в бъдеще;
     - имената на всички, които ограбват България от 1985 г. насам, закон за произхода на богатствата, пълна информация за всички необезпечени кредити, раздадени до сега;
     - пълната истина за разграбването на държавния резерв;
     - пълната истина за несъбраните от банки, държавни фирми и групировки данъци;
     - привеждане цената на работната сила в България в съответствие с нейната международна цена.
     Подкрепяме всички неосъществени искания на студентския протест от 10 януари 1997 г.
     Движението се изгражда като мрежа от групи за участие по места, отворени за всеки човек и свързани хоризонтално, като всяка от тях може да бъде център или крайна точка при осъществяване на отделни инициативи. Всеки сигнал, искане, сблъсък в дадена точка задейства цялата мрежа на доброволна основа.
 
     ГРУПИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ:
     I. НАБЛЮДАВАТ И СЪБИРАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ чрез групи за участие с променлив състав, открити за участието на всеки:
     - наблюдават държавната администрация (министерствата), депутатите, общинските съвети, общинската администрация, областните управители, публичните медии, държавните банки и фирми, приватизацията, разпределянето на чуждестранната помощ и др.;
     - отправят искания за достъп до информация в публичните учреждения по инициатива на всеки човек;
     - дават на всеки достъп до цялата събрана информация;
     - привличат специалисти за анализ на управленски решения.
 
    II. БОРЯТ СЕ ЗА ПРАВА НА УЧАСТИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЛАСТТА:
     - събират всички граждански искания за такива права;
     - привличат специалисти за разработка на проектозакони;
     - дават на всеки достъп до всички събрани искания и проекти чрез групите за участие по места;
     - събират подписки за проектозакони, публични обсъждания, референдуми, оставки и др.;
     - организират протестни действия.

     Това е инициатива на обикновени граждани, които в продължение на повече от месец свободно говорят помежду си в ефира на радио "Тангра" от домашния си телефон - инициатиава родена в своеобразния едномилионен "Народен парламент" в ефира на радио "Тангра".
     ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ще бъде опора на президента и правителството, докато работят последователно за осъществяване на  демократичните реформи в България и постигане на справедливо възмездие за всички
виновници за националната катастрофа.

26.02.1997 г.                                       Учредители:
... (факсимилие)