Енциклопедия на участието

"Мега-трендовете" на John Naisbith (прочетете това !)

Литература  за  участието  и демокрацията