Това е досие на аферите в България - факти, анализи, хипотези и въпроси, чакащи своя отговор. Една "бяла книга" за безметежното лошо управление, достъпна за всички и писана от всички.  /

Tova e dosie na aferite v Balgariya - fakti, hipotezi, analzi i vaprosi, chakashti svoya otgovor. Edna "byala kniga" za bezmetejnoto losho upravlenie, dostapna za vsichki i pisana ot vsichki.

This is a data base of  the shady affairs in Bulgaria - facts, analyses, hyptheses and unanswered questions.  A "white book" of  unaccountable bad governance, a book that is open for everyone - to read and to write it.