ДО НОВОИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ в 39-то Народно събрание на Република България

 

П Е Т И Ц И Я 2001

Уважаеми господа, през 1997 г. шест хиляди граждани поискаха от 38-мото НС права на пряко участие в управлението и отговорност за лошо управление - Петиция 28-00-11/17.09.1997. Исканията бяха изцяло пренебрегнати. Затова те остават на дневен ред.

Днес се обръщаме и към Вас, новоизбраните депутати за да поискаме отново:

1. ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ;

2. ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ДА СВИКВАТ НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНДУМИ;

3. ПРАВО НА ПРЕДСРОЧНО ОТЗОВАВАНЕ на избраните от гражданите публични лица;

4. Реално право на ДОСТЪП до цялата несекретна ИНФОРМАЦИЯ във всички държавни учреждения (нов закон за достъп до публична информация);

5. ЗАКОН за отнемане или облагане с еднократен данък на имуществата, придобити неправомерно или чрез злоупотреба с власт; 

6. Пряко УЧАСТИЕ на гражданите в управлението на обществените медии и граждански достъп до ефира в тези медии;

7. Пряко УЧАСТИЕ на гражданите В ЗАЩИТАТА на тези и други свои права (в контролната, правоохранителна и съдебна власт).

И С К А М Е:

Тези и други важни закони, засягащи връзката на гражданите с властта и разпореждането с националното богатство да се приемат с референдуми след публично обсъждане.

Тъй като липсата на отговорност за лошо управление и узаконяването на богатства, натрупани чрез злоупотреба с властта поощряват и в бъдеще такава злоупотреба,

И С К А М Е:

Виновните за лошото управление досега да понесат пълна отговорност, вкл. наказателна и имуществена за нанесените вреди на България, а придобитото чрез злоупотреба с властта да се отнеме в полза на държавата.

Липсата на отговорност и узаконяването на богатствата, натрупани чрез злоупотерба с властта от 1985 г. насам, както и неотговорността на държавниците, подпомагали това и творили днешната разруха е най-вредено поощрение за подобно поведение и в бъдеще.

Освен това е несправедливо ограбените да плащат двойна цена за прехода, а грабители и разсипници да не плащат нищо.

Само с пряко гражданско участие правителството ще успее да отвоюва държавата от чуждите и свои мафии, да сложи край на националното продажничество и на безнаказания грабеж чрез властта.

За това са нужни повече права за гражданите за пряко участие във властта. Облегнете се на тях в борбата за спасението на България те няма да ви подведат, няма да предадат България! Тяхното пряко участие ще направи прехода по-истински, по-справедлив и по-лек за всички.

 

Юни 2001 Гражданско участие

 

Име

Фамилия

ЕГН /за валидност/

Ако излизаме на улиците за това - тел.:

 

 

 

 

 

 

...