Никой не ви пита как да управляват България? Други ви пишат правилата на играта?

 

Дай рамо за реално право на референдум (без скрити дефекти)!

 

 

До Народното събрание и  до всички граждани на България

 

И С К А Н Е

 

Ние, гражданите на България, като носители на върховната власт в държавата

 

 искаме

 

-         Право да свикваме национални референдуми по вече приети или по предложени от нас закони с подписите на 200 х. граждани

 

-         Конституцията и промените в нея да се приемат задължително с референдум

 

 

-         Право на инициаторите, свикващи референдума да формулират въпросите, по които се гласува на референдума

 

-         Задължение на държавата и публичните (обществените) медии да осигуряват експертна помощ, информация и  всички други условия необходими за пълноценна публична дискусия преди всеки референдум

 

Ако считате, че с петиции нищо не става и е добре да се научим да излизаме на улиците за правата си, включете се в мрежа за пряко гражданско действие - без партии, без последници. Излизаме, ако 100 х. поискат едно и също. Оставете телефон/е-мейл за връзка.


ПОДКРЕПЯМ тези искания - име и фамилия:

Властта е глуха за петиции, БИХ ДОШЪЛ/ДОШЛА на мирна улична демонстрация за това искане, ако се себерем достатъчно хора – когато станем 100 х., уведомете ме кога и къде! (телефон /е-мейл за връзка):