Никой не ви пита за управлението на България? Други ви пишат правилата?

 

Дай рамо за реално право на референдум - без скрити дефекти!

 

И С К А Н Е

 

Ние, гражданите на България, суверенът в  държавата

 

ИСКАМЕ

 

-         Право да свикваме национални референдуми по приети и по предложени от нас закони с подписите на 200 х. граждани

-         Конституцията и промените в нея да се приемат задължително с референдум

-         Право на инициаторите за свикване на референдум да формулират въпросите, по които се гласува на референдума

-         Задължение на държавата и публичните (обществените) медии да осигуряват експертна помощ, информация и други условия необходими за пълноценна публична дискусия преди всеки референдум


ПОДКРЕПЯМ ТЕЗИ ИСКАНИЯ

Име и фамилия:

Властта е глуха за петиции, бих дошъл на улична демонстрация за това, ако се себерем достатъчно хора – уведомете ме за първата демонстрация, когато станем 100 х. (Не / Да, телефон /е-мейл за връзка):