КАК  ГО ПРАВЯТ  В  ДРУГИ  СТРАНИ
    - Демокрация на  участието / Participatory democracy  Литература / Writings
    - Холандия: Движение "Електронен  гражданин"/Digital  citizen/(link  in  English)
    - Западна Европа:  Проектът  Lexcalibur  (link in  English)
    - Как англичаните  приемат  закон  за  свобода  на информацията (link in English )
    - Закони за  свободата  на  информацията / Freedom of information laws
      - Изявление на  президента  Клинтън / A Statement  by  president  Clinton
    - САЩ: Гражданска  журналистика   и   гражданско присъствие  в  медиите / Civic journalism