ДО БТА, Вътрешна информация
 
   27.05.1998 г.
 
   ДЕКЛАРАЦИЯ на сдружение "Свободна информация"
 
   Проектозаконите за радиото и телевизията и далекосъобщенията ограничават свободата на информацията и подчиняват нейното движение на управляващата партия и държавната бюрокрация.
   Тези проекти въвеждат недемократични и непредставителни партийно-бюрократични звена за управление на медиите и телекомуникациите.
   Гражданите ги няма в тези закони, които дават цялата информационна власт в ръцете на партизанско-държавната бюрокрация - независимо от цвета й. Гражданите са елиминирани от участие и в управлението, и в работата на медиите.
   Стремежът към бюрократично обсебване на информационните средства може да е продиктуван само от едно нещо - страх от истината и затова концентрирането и бюрократизирането на медийната власт не обещава нищо добро за демокрацията в България.
   Националният съвет за радио и телевизия и програмните съвети на БНТ и БНР трябва се състоят от най-малко 25, респ. 15 члена, които да представляват обществеността (университети, синдикати, потребители, църкви, слушатели/зрители, работещите в медиите и др.), а не мнозинството в парламента. Трябва да има специални правила, гарантиращи прозрачност и достъпност на медиите за гражданите.
   Гражданите трябва да бъдат питани каква медийна власт искат, а не да бъдат тихомълком елиминирани от нея. Затова настояваме законите да се поставят на публично обсъждане.
 
   Сдружение "Свободна информация", София 1309, "Св.Троица", бл.297
                                    т.20-36-22, freeinf@bitsmart.com