Подкрепям петицията за права на пряко гражданско участие !

 

име

фамилия

     ЕГН

/за валидност/

тел./e-mail (ако бихте участвали в улично събрание за това)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вж. и стикери 4, 5 за подписката)

 

Може и в тетрадки - с текста на петицията, залепен в началото

 

За събрани подписи се обаждайте на телефони:   (359 2) 20-36-22, 088-458309, 087-406259