за закуска ;o)

БЕДНАТА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА СПЕШНО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ !

 Откакто през 1995 г. г-н Стефан Софиянски бе избран от нас за кмет на София, общината има сериозни проблеми с реализирането на предизборния ангажимент за цивилизовано решаване на проблема с бездомните кучета. Пет години с това се занимава пряко заместник-кметът по екологията г-н Борис Спиров. Приблизително ежегодно той експериментира с различни хрумвания:

 1996 г. Заповеди РД-09-404/04.06.96  и  РД-09-770/02.12.96 , с които праща печално известния кожодер Иван Томов срещу софийските кучета в нарушение на цитираното от него като правно основание Решение 21 на МС от 20.01.95 г. Не се казва какво трябва да се случи със здравите кучета. Брой избити кучета неизвестен. Похарчени минимум 1 млн. лв. Резултат от акциите нулев.

 1997 г. Изпълнява се договор от 26.06.96 г. с Фондация Закрила на животните. Договорът е сключен без задължителния конкурс, без решение на Столичния общински съвет и отново в противоречие с Решение 21 на МС от 20.01.95 г. След като председателят на фондацията д-р Румен Чакъров е показан по телевизията и в Нощен труд с одрано кученце в ръка, договорът е прекратен през декември. Брой избити кучета неизвестен. Похарчени минимум 5 млн. и 300 хил. лв. Резултат от акциите нулев.

 1998 г. Сключват се договори ЛС-14-219/27.04.98 г. с Регионалната ветеринарно-медицинска служба и ЛС-14-1134/27.04.98 г. с Институт по имунология. Договорите са сключени отново без конкурс, без решение на Столичния общински съвет и в противоречие с Решение 21 на МС. На неизвестна дата е подписана Програма за намаляване броя на безстопанствените кучета и ограничаване популацията им на територията на Столична община от д-р Йотов /РВМС/, д-р Стефанов /Институт по имунология/ и Борис Спиров за Столична община. Програмата не е одобрена от Столичния общински съвет, а Борис Спиров няма право да подписва от името на Столична община. Това право по закон има единствено Кметът г-н Софиянски. Институтът по имунология от своя страна сключва договор със старозагорската фирма Вигоми. Договорът е парафиран от Борис Спиров с резолюция Съгласувано! Не възразявам. Липсва съгласието на Столична община /представлявана единствено от Кмета г-н Софиянски/, не е подписан тристранен Протокол за прехвърляне на права и задължения.   Столичният общински съвет с Решение № 2, Протокол № 41 от 30.03.98 г. предвижда в бюджета  400 млн. лв. по Програма за борба с болестите, разпространявани от бездомните кучета. Със заповед № 37 от 05.08.98 г. на зам.-кмета по финансовите въпроси В. Николов са отпуснати допълнителни 32 млн. и 250 хил. лв. за обезпечаване на програмата за бездомните кучета до края на 1998 г. Подписан е Договор РД-56-2646/18.12.98 г. със Зелени патрули за строеж на стационари за бездомни кучета. Амадеус Кръстев получава авансово 12 млн. 327 хил. лв. Годината с най-много организирани масови отравяния на кучета със стрихнин. Кучетата се избиват в приютите в Лозенец /РВМС/ и Мировяне /Институт по имунология/. Договорът с РВМС е прекратен на 11.12.98 г. Достъпът на граждани до приютите по правило е забранен. По улиците се стреля срещу бездомни и домашни кучета с неизвестни силнодействащи вещества, от които кучетата умират за една минута. Убийствата се охраняват от Общинска полиция. Констативни и отчетни документи не се съставят, осребряват се единствено фактури. За престъпния произвол в София са сезирани Главна и Градска прокуратура, Министерство на вътрешните работи и Национална ветеринарно-медицинска служба. Ответни контролни и санкциониращи действия на горните инстанции липсват. Брой избити кучета неизвестен. Похарчени минимум 444 млн. и 577 хил. лв. Резултат от акциите нулев.

1999 г. Действа Общинско предприятие Зоомилосърдие, създадено с   решение по протокол  № 51 от 30.11.98 г. на СОС и работещо по Програма за намаляване броя на безстопанствените кучета и ограничаване популацията им на територията на Столична община през 1999 г., приета с Решение № 6 от протокол № 51 от 30.11.98 г. на Столичния общински съвет. Програмата предвижда единствено евтаназия за всички кучета. За реализиране на Програмата са отпуснати 962 млн. лв. Зоомилосърдие с директор Никола Попов се нанася в барака на ул. Клокотница № 2 А с тел. 314164 и започва работа в приюта в Лозенец. Картинката по улиците е същата като през 1998 г. Все по-често зоомилосърдниците ядат бой по улиците от разгневени граждани, директорът Попов по правило не си отваря устата, препраща проблемните граждани на Борис Спиров. На 05.05.1999 г в ДВ е публикуван Закон за ветеринарно-медицинската дейност. В него се предвижда всички безстопанствени животни /в тях влизат и котки, плъхове, таралежи, катерици, риби и птици вж.Закона/ да бъдат прибрани в общински приюти и ако не бъдат потърсени до две седмици, да бъдат евтаназирани. Г-н Борис Спиров заяви на 13.03.2000 г. в столичен ежедневник, че заслугата за този текст е лично негова. Продължават обаче да се избиват само кучета. Някой в Зоомилосърдие измисля процедура  за достъп до приюта с цел осиновяване на куче: отиваш в приюта, в Лозенец, от там те пращат на другия край на града в бараката на "Клокотница", там , ако са на работа и ако са в настроение и ако не е след 12 ч., ти дават бележка , отиваш отново в Лозенец и там установяваш, че твоето куче го няма. Ако си успял първия ден и то е още живо, подписваш някяква бележка, че ще се грижиш за него, което си правил и до сега. Ако решиш да се жалваш, че кучето ти е убито преди еда е изтекъл законния срок, няма на кого, а и няма кой да ти обърне внимание. Първото гражданско дело срещу Общината за убити кучета е от началото на 2000 г., междувременно се завеждат нови искови молби. Институтът по имунология се престарава в харчовете, спряха му парите и приютът в Мировяне затвори врати . Директорът му Митко Стефанов обаче си купи през месец септември Института. Амадеус Кръстев не построи стационари, затова обаче Столичния общински съвет му предостави за безвъзмездно ползване двуетажна къща в кв. Слатина. Единственият ветеринарен лека в " Зоомилосърдие" Спас Караджов няма разрешение за упражнжняване на дейността от РВМС, затова пък работи и във Военна болница / вива-риума в Овча купел /  и в частен кабинет на ул."Козлодуй" . Приютът в Лозенец продълйава да няма разрешително от РВМС / директор д-р Колев и продълйава да няма канализация и разрешително от ХЕИ  /отпадъчните продукти се изливат в рекичката, която тече през целия Ловен парк /.

Похарчени пари - вече ни е страх да смятаме . Резултат от акциите - нулев .  "Зоолилосърдие" е поискало увеличение на бюджета си за 2000 г. Бедните!

И още, и още що е то ВЛАСТ ИЗВЪН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ.