Доклади на Фрийдъм хаус за свободата на медиите в света през 1999 г.

Балкански страни

ЛЕГЕНДА

А - закони и правила, засягащи медиите

В - политически натиск и контрол върху медиите

С - икономически контрол върху медиите

D - репресив.актове (убийства, физич. насилие, цензуриране, авто-цензура, арести и др.)

КЛАСАЦИЯ:

Свободни (F)- 0-30; частично свободни (PF)- 31-60; несвободни (NF) - 61-100

 

Електронни медии

Печат

 

А

В

С

D

сума

А

В

С

D

 

 

Кипър

2

5

2

0

16

2

2

3

0

F

свободни

Словения

4

6

3

0

27

2

4

8

0

F

свободни

Гърция

5

5

3

2

30

5

5

3

2

F

свободни

България

7

6

5

1

39

5

3

7

5

PF

частично своб.

Македония

10

9

5

0

42

4

9

5

0

PF

частично своб.

Румъния

6

7

7

0

44

4

7

8

5

PF

частично своб.

Албания

9

10

8

1

56

9

7

10

2

PF

частично своб.

Хърватия

12

10

2

1

63

12

12

11

3

NF

несвободни

Турция

11

13

3

5

69

12

12

8

5

NF

несвободни

Югославия

13

13

8

5

81

13

13

11

5

NF

несвободни

 

зак.

пол.

ик.

акт.

 

зак.

пол.

ик.

акт.