"Балканизация"  чрез  отстраняване  или

интеграция  чрез  участие

 

"BALKANIZATION"  VIA  EXCLUSION  OR  INTEGRATION  VIA PARTICIPATION

 

    Позитивни ефекти на участието - една схема

Негативни ефекти на неучастието - друга схема

 

***

ИНСТРУМЕНТИ  НА  ОТСТРАНЯВАНЕТО

THE  INSTRUMENTS  OF  EXCLUSION

SVOBODA  ZA  NARODA ! / Freedom for the people

списание "Feral Tribune", Zagreb

Образователни системи / Education systems

 

Медии / Media Класацията на Фрийдъм Хаус '99 / Freedom House ratings '99

- Албания: Анализ на "Article 19"

- България: лоши медийни закони, приети по лош начин; Декларация; Дискусия

- Румъния: Анализ на "Article 19"

- Югославия:

 

 

Наследниците на Тито (Туджман, Милошевич, Изетбегович), сп."Feral Tribune", Zagreb

 

Избирателни системи - отстраняващи "изобретения"

Electoral systems - the excluding 'devices'

***

Позитивен опит / Pozitive experience

  Civic participation