Една американска петиция
 
   ЗА ДЕМОРАТИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА РАДИО "ПАЦИФИКА"
         (петиция на слушатели и абонати)
 
   Като слушател и абонат на на р.Пацифика, се считам за негов интегрален член. Слушателите-абонати, осигуряват над от 2/3 от приходите на "Пацифика" и при всяко събиране на вноски ни казват, колко важно е нашето участие.
   Но дойде ли до определяне на програмата и политиката на радото, нямаме никакъв глас. Тогава не участваме. Можем за участваме само като даваме или не даваме пари.
   Радио "Пацифика" се хвали, че понеже не приема никакво финансираане от корпорации, никой не може да му каже какво да излъчва. Но тогава, кой има глас в онова, което прави р."Пацифика"? Защо ние - главният източник поддържщ финансово тази публична институция, нямаме никаква формална власт в нея? Сега в "Пацифика" тече основна вътрешна реорганизация, вкл. значителни изменения и в програмната схема. Организационните промени са такива, че концентрират властта в ръцете на шепа менаджери и членове на съвета, чиито действия са извън контрола на засегнатите от тези действия. И всичко се прави в името на ефективността.
   Такива важни промени се направиха и продължават да се правят без наше знание, участие и съгласие от една администрация, за чийто състав никой не ни е питал.
   Считаме, че липсата на публично присъствие и принос в тези решения и липсата на формална отчетност от страна на служителите на р."Пацифика" пред слушателите-абонати, е твърде сериозен проблем.
   Категорично трябва да е ясно, че р."Пацифика" не принадлежи на неговия управителен съвет и неговата администрация. То принадлежи на всички, които го поддържат със своята работа, време и пари. Структурата на р."Пацифика" трябва да отрязава дела на всеки от нас в него.
   Искаме механизъм за отчетност на администрацията пред слушателите-абонати на радиото, недопускащ без наше информирано съгласие администрацията да решава, коя публика да обслужва и коя да изоставя.
   Искаме най-малко две прости, но съществени промени:
   1. Редовно и често обсъждане със слушателите на политиката на р."Пацифика", вкл. и чрез редовни радиопредаванния, в които слушатели, доброволци, работници от радиото, членове на съвета и мениджъри да дискутират по важните въпроси толерантно и равнопоставено.
   2. Право на слушателите-абонати, работещите в радиото и доброволци да избират повечето от членовете на консултативния съвет и повечето от непостоянните членове на УС.
   (Подписката е в ход по юго-западното крайбрежие на САЩ - Калифорния - http://www.radio4all.org/fp/petition.htm)