Една стара(?)история ... и нейното продължение съдебният фарс

С далавери в хазната предишният кабинет преля "фараонските" пари в бюджетната яма - ограби 30 млрд. лв. от гражданите си и... никой от управляващите ВСЕ ОЩЕ не е съден.

----------------------------------------

Искането на кабинета за актуализация на бюджетния дефицит с нови 10 млрд. лева е върхът на айсберга от финансови афери, с които той се спасяваше през годината.

Ясна мотивировка защо трябва да се направи това, засега няма. Като първа причина бяха посочени социалните плащания. После изплува втора - ниската инфлация, която намалила приходите в бюджета. След това я замести трета - уж "по-високата" лихва от предвидената, която увеличила плащанията на хазната по дълга на държавата. Накрая виновна стана БНБ, понеже не превела разчетените от нея вноски. Като капак се спомена финансовата операция по спасяване от фалит на Стопанска и Минералбанк. Промълви се под сурдинка - има защо.

При толкова много и все различни обяснения май нито едно не е вярно. Изглежда дефицитът е като сапун за мръсно бельо, срамно за публичен показ.

"Реанимацията" спасява, без да лекува

Крият се трите финансови трика, които "реанимираха" временно хазната. Пази се в тайна участието на фараонските пари в операцията за спасяване от банкрут на финансовата система и покриване на бюджетния дефицит.

На депутатите не бяха представени сведения за изпълнението на бюджета до ноември. Едва ли е случайно, щом информацията за деветмесечието опровергава искането на кабинета за повишаване на дефицита. В консолидираната програма на хазната приходите са по-малко от разчета с около 5 млрд. лева. Обаче от разходите са спестени близо 9.5 млрд. лева. Значи сметката трябва да излезе на плюс с 4.5 млрд. Тя пък е на минус с цели 10 млрд.! Направо абсурд, ала всъщност привиден.

Първото погазване на законите кабинетът направи, като увеличи държавния дълг с нови 10 млрд. лева без разрешение от парламента. Вместо да върне временни заеми с падеж до началото на тази година, правителството ги направи дългосрочни. Липсата на пари го накара да замени борчовете с държавни 10-годишни облигации. Така вътрешният дълг на държавата бе увеличен тайно и незаконно. Лихвите по него неочаквано натежаха на бюджета.

Вторият трик бе пускането на печатницата за пари. От нея финансовата система получи ресурси, които пък после се преляха в хазната чрез покупките на нейните бонове и облигации. Те финансират дефицита. Факт е, че бюджетът предвиди двойно нарастване на приходите от тях спрямо миналата година. И не посочи откъде ще се вземат и кой ще даде необходимите за целта средства.

Статистиката сочи, че за първото полугодие на т.г. парите в обръщение са нараснали с 19.2%, а неофициално с 20.2%. Инфлацията е била 15.2%. Съотношението с края на ноември 1994 г. пък е съвсем фрапиращо - с 37% повече банкноти при инфлация само от 20%. Сочим го, защото специалистите знаят, че преди Нова година се пускат повече левове /за премии, 13-ти заплати и др./, а след коледното пазаруване те се връщат обратно в банките и изземват от обръщение.

За сравнение през м.г. поскъпването е било 121.9%, а парите са "натежали" едва с 51.8%. Като правило на всеки нови 3-4 процента поскъпване отговаря печатане на 1% повече левове.

Тази ясна система от финансови правила бе обърната с хастара наопаки. Защото напечатаните допълнително левчета финансират дефицита на държавата. Лошото е, че колкото повече са те, толкова по-висока става инфлацията. Обаче тя почти замръзна. Погребаха я временно във фризера на паричните пирамиди. Това бе третият трик.

От джоб на джоб - в държавната кесия

Държавата пусна излишни банкноти, даде ги предприятията и фирмите, те ги раздадоха на населението, то ги вложи при фараоните. Фараоните ги внесоха в банките и сякаш по знак пирамидите изгърмяха. Трезорите с тези пари си погасиха борчовете към БНБ. Дългът на болните банки към БНБ бе 33.4 млрд. На други банки - 18.7 млрд. После общият борч на болни и здрави финансови институции падна на 7 млрд. Така "здравите" също намазаха от аферата поне 10 млрд.

БНБ получи вземанията си, с което си прибра допълнително напечатаните и станали вече съвсем излишни банкноти. Затова инфлацията не подскочи. Под натиска на министрите с равностойността им централните банкери закупиха държавни облигации. Хазната с хартишките замени борчовете на болните Стопанска и Минералбанк, без да увеличава дефицита си.

Парламентарният доклад намекна, че в пирамидите изгоряха спестявания за около 30 млрд. лв. Това стана в края на май. По същото време дългът на банките към БНБ спадна от 37.001 млрд. на 7.156 млрд. лева. Пак тогава пакетът от правителствени бонове и облигации, купени от БНБ набъбна от 8.312 млрд. на 36.003 млрд. през юни и 38.259 млрд. през юли. Практически парите от пирамидите помогнаха да се спаси от банкрут държавното съкровище.

Във всички тези числа присъства една разлика. Тя е грубо 30 млрд. лв. Нейните "случайни" повторения са закономерност.

Бюджетът гръмна веднага след приемането му

За първото полугодие брутният вътрешен продукт бе 330 млрд. при разчет над 800 млрд. за годината. Дефицитът в републиканския бюджет още в края на май достигна 25.597 млрд. Или той подскочи далеч над разчетите - почти до 10% от брутният продукт.

За същите месеци от продажба на ценни книжа хазната получи приход от 59.433 млрд. лева. За лихви и падежи по бонове и облигации тя изплати 48.800 млрд. Или чистият й доход бе едва 10.633 млрд. Според закона за бюджета дефицитът трябваше почти изцяло да се финансира от продажба на ценни книги. Явно това не бе спазено.

Разликата за покриването му от 10 млрд. печалба до 25.597 млрд. на червено бе финансирана със заеми от БНБ. Само през януари и февруари бяха изсипани по 5 млрд., по-малко през март. За да отпусне кредит, БНБ трябва да печата банкноти. Например заем за пенсиите се превръща веднага в налични пари, които им се дават - т.е. емисия на левчета, казва Розалина Нацева, шеф на емисионното управление.

Всъщност още тогава бюджетът гръмна като спукан балон. Банките нямаха пари да купуват книжата му. Техните активи паднаха с 70.9 млрд., привлечените от вложители средства - с 60 млрд. и съответно покупката на книжа от хазната - с 50 млрд. лв.

Аферата с пирамидите го спаси от смърт, но не и от инфаркт.

Спекулацията и нейната легенда

Цялата тази мръсна история,разказана с езика на цифрите, добре се знае от посветените. Те не само я запазиха в тайна, но и сами я организираха.

Защо? В началото на март УС на БНБ гласува решение 70. То предвиждаше БНБ да изкупи по номинал всички недоходни облигации /ЗУНК/, заменили лошите кредити от болните банки. Решението бе прието съвместно с кабинета.

На 19 април правителството неочаквано се отметна от себе си и одобри друга схема със свое постановление и решение. Те предвиждаха ЗУНК-овете да не бъдат изкупени от БНБ, а заменени чрез емисия от държавни облигации. Мотив не бе посочен.

Самото изпълнение на това решение се протака месец и половина. Ценните книжа бяха емитирани от министрите на 31 май. Точно тогава епидемията по фараоните бе в разгара си. Иначе самият договор между банките, ДСК, БНБ и министрите е от края на юни. Явно е имало извиване на ръце.

През същия май закъса въвеждането на новия сметкоплан във финансовата система. Това се превърна в чудесен повод да се затрие добре всякаква отчетност за тъмните операции по прехвърляне на средства. Накрая поредица финансови институции отказаха да предоставят задължителната иначе информация за този период. Сред тях бяха и държавните болни банки, спасявани по същото време. БНБ можа само да ги накаже с глоби.

Равносметката е, че с изкуствени пари бяха погасени реални дългове. Тази сметка рано или късно се плаща чрез развихряне на инфлация.

Финансовите афери станаха дрогата на бюджета. Той ги приема и му става добре. Но щом въздействието им спре - отива от зле на по-зле.

С.И.

----------------------------------------

Бившите управляващи бастисаха 300 х. българи. Кой от виновните беше съден (или поне глобен) при новите/?/ управляващи ?


 

Искам съд за държавниците и банкерите, организирали и съучаствали в ограбването на гражданите чрез "пирамидите" !

Име, презиме, фамилия:   ЕГН:   E-mail: