Сага за банковите афери и блъф-закона за кредитните милионери

Как гориме банкови архиви new! /Banking affairs saga/

Г Р А Ж Д А Н С К О

У Ч А С Т И Е

Съучастници на ПИРАМИДИТЕ - вижте "вашите" държавници, "банкери","прокурори", "съдии" -

CIVIC PARTICIPATION Косово:Войни за човешки права? Kosovo: Wars for human rights ?

съдебният фарс Pyramid financial policy (bulg.) new !

БЮРОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ върху Интернет ? Bureaucratic control on the Internet ?

Какво искаме: Една петиция (отказани права) Конкретизация: Граждански достъп до ефира

ВКЛЮЧВАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ - РЕАЛНО УЧАСТИЕ И СВОБОДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ ! - учредителна декларация от февруари 1997 / INCLUSION OF THE EXCLUDED - real participation and free information for everyone! - a declaration of Feb.1997 (Bulg.)

What is this: Писмо до сп. "Преходи" / Letter to Transitions magazine (English)
ПИСМО ДО ВСЕКИ  БАЛАНСЪТ НА ВЛАСТТА /The balance of power/

Кой подрязва крилата ни / Who cuts our wings... / или как ни отстраняват ?... Галерия "сиви кардинали"

/...or how they excludе us ? A gallery of "grey cardinals"/

 

Кой съсипа бъдещето на България: Втора книга за летописите от Тошо Пейков - големите лъжи на "прехода"/ The great lies of the Bulgarian transition (bulg.)

"Спънат порив" от Зоро Петков

Интересни становища: За българското управление от Ал.Долев наш коментар

Да очовечим  държавата и обуздаем бюрокрацията с повече права и информация за отделния човек !

/ Let's humanize the state and tame bureaucracy by empowering the individual with more rights and information /

Златният пръстен ( Зоро Петков)

The Golden Ring ( Zoro Petkov)

КАКВИ ПРАВА? КАКВА ИНФОРМАЦИЯ - елементи на гражданското присъствие / What rights, what information...
 Знаете ли? Виждате ли ? Do you know? Do you see ?

Краят ("изгризана")

от Зоро Петков

The End ("gnawn off")

By Zoro Petkov

Аферите в България (или как  ни ограбват  чрез  властта)

The Big Shady Affairs in Bulgaria (or  how  they  steal  from  us misusing state power)

Какво е  това  / What is  this ? (in  English)

УЧАСТВАЙТЕ!  Качете  една  афера  "on-line"!

Внесете ваши  данни,  хипотези,  въпроси без отговор

(YOUR  DATA, HYPO'S,  UNANSWERED  QUESTIONS)

Внесете данни  от  печата ... или

  Изпратете  писмо до: freeinf@bitsmart.com по  ФОРМАТА

Тук ги броим! ПОМОГНЕТЕ!

Доброволци, българи от цял свят преведете на английски, френски, немски, испански текстове за аферите и гражданските искания в България!(Поне светът да ни чуе)Преведете текстове за участието и отстраняването от английски на български

 

Питат ли ви ? Чува ли се гласът  ви?  Do they ask you? 
Анкета "Реалната  власт  на гражданите"  (Чуват ли  гласа  ви?)
 /A  questionary  "The  real  power of   citizens"  or  "Is  your  voice heard"?

Искате ли ...

Как ТЕ ни "питат" - един "сив кардинал" на българската социология

Съд за Татарчев!


"Гласът на гражданите" или публичният "дневен ред" според вас
 Questionaries - "The voice of the people" or THE CIVIC AGENDA

 Гласувайте: ПЕТИЦИЯ - отказани права, с които  ще сме по-силни
  Petition (in English) -  the rights denied that will empower  us !

Кога закон за информацията ? Най-сетне проект! new!

Какви закони  за  медиите ? (Къда са гражданите в тях?)

Вашите искания, вашият глас - УЧАСТВАЙТЕ! Нон-стоп референдум ! Non-stop referendum Доброволци за граждански натиск /Volunteers Становища, искания,  протести, въпроси... коментари
 Внесете свое искане, становище, протест! 
 Изпрати  писмо  до  "министъра",  до  твоя   депутат,  до  ЕВРОПА  и СВЕТА
 (Demands, questions, protests... Submit your demand!... Write to your minister, deputy...)

Голата Истина (Зоро Петков) Naked Truth (Zoro Petkov)

 

КАК  ГО ПРАВЯТ  В  ДРУГИ  СТРАНИ / Foreign experiences

Балкански общества:  Изключване  на "включените"   -  лабиринти на мнимата  демокрация  / Balkan  societies: The exclusion  of  the  "included"  - labyrinths of pseudo-democracy

Подкрепят гражданското участие:  ЗЕЛЕНИ ПАТРУЛИ/Green Patrols  

Приятелите от Guyvetch.com и Dir.bg