Тошо К. Пейков

Втора книга на летописите

България пред ХХІ век

(репетаториум)

*

Соломон, Давидовия син, се закрепи на царството си; А теглото на златото, което дохождаше на Соломона всяка година, беше шестотин шестдесет и шест златни таланта. (Библията, Втора книга на летописите)

 

Вместо

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тогава Господ каза на Моисея: Иди слез; защото се развратиха твоите люде, които си възвел из Египетската земя. Скоро се отклониха от пътя,...направиха си леяно (златно) теле, поклониха му се, пожертваха му, и рекоха: Тия са боговете ти…които те възведоха из Египетската земя (Библията, Изход)

***

Днес мнозина българи си задават въпросите: Кой съсипа бъдещето на България? Има ли Изход за България? За да си отговорим на тези въпроси, трябва да разбулим лъжите, загадките и мистериите, прикриващи истинските цели на така наречения “преход”. Трябва да повтаряме истината до нейното наизустяване…

----------------------------------------------------------------------------------

С ъ д ъ р ж а н и е

  1. Политически репетаториум / 1
  2. Българският модел или за цената на свободата - изход / 6
  3. Монополизъм и демонополизация /8
  4. Мафиотският капитализъм отдавна е пресякъл пътя на пазарната икономика /12
  5. Десети ноември и десети януари – революции, организирани отгоре и поръчани отвън / 18
  6. Кой избира българските президенти / 24
  7. Имперските проекции на Втората революция на олигархията / 28
  8. Русия изчаква държавниците ни да определят стратегическите си партньори / 30
  9. Скритата власт – Законът за досиетата – манипулация със служителите и гавра с жертвите на Държавна сигурност / 34
  10. От самото си създаване СДС изпълнява чужди стратегически проекти / 38

Текст: 1-5 6-10

Гражданско участие