Статия за подарената свобода

(скритите дефекти на подаръците в политиката)

 

Четирите проекта в НС:

Инициатива за референдум по искане на 25% от избирателите, 500 х. избиратели, 100 х. избиратели, 100 х. избиратели. Никакви или малко ангажименти на държавата и публичните медии в събирането на подписите и публичното обсъждане... Без възможност за внасяне на алтернативи. Формулировка на въпроса от НС с макс.две алтернативи. Гласуване с бюлетини в един ден... (пълни текстове с мотиви)

 

Обобщеният проект, отиващ на второ четене:

Инициатива за референдум по искане на 500 х. избиратели. Конституцията, бюджета, данъците и др. неща изключени ПОНАЧАЛО от обързващи референдуми. Никакви или малко ангажименти на държавата и публичните медии в събирането на подписите и публичното обсъждане... Пак без възможност за внасяне на алтернативи и пак формулириране на въпроса от НС с макс.две алтернативи да или не. Не на гласуването по Интернет, гласуване само един ден... (пълният текст + Становище на ГУ)

 

Допълнение от Болкан Асист

 

Проектът на Гражданско участие:

Инициатива за референдум по искане на 100 х. избиратели... Съдействие на дръжавата и публичните медии при събиране на подписите и публичното обсъждане. Възможност да се внасят алтернативи до 3 месеца преди гласуването. Формулиране на въпроса и алтернативите от всички участници без изключване на от гласуване. Гласуване и по пощата или по електронен път в продължение на няколко дни...(целият текст с мотиви)

 

Действащият закон от 1996 г.

(забраняващ референдумите и приет единодушно от БСП и СДС)

 

Искане за сезиране на Конституционния съд от 10 Ноември 2001 г.