РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ЯМБОЛ
8600 Ямбол, ул. Търговска 2, ет.2, ст.7
Тел.: 046/ 664343
Email: rzk_yambol@abv.bg

Първа петиция на ямболските занаятчии

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

(Изпратено до Президента на Република България, Председателството на Народното събрание на РБ, Министър-председателя на Република България, парламентарно представените партии в Република България с копия до българските медии, синдикати, неправителствени организации)

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ

Срещу подготвяния нов данъчен гнет и през 2005-а година

Дами и господа,

В рамките на предоставената ни от Закона възможност ние като регионални представители на ямболското занаятчийско съсловие и преди всичко, в качеството си на граждани-данъкоплатци в Република България, уверени че достойнството на всеки индивид се корени в неговите лични и икономически свободи,

Най-остро се противопоставяме и:

1. Протестираме, срещу подготвяните от всички вас - българските партийни политици - нови конфискационни данъци за 2005 година. Вие прекрасно знаете, че проблемите на българското здравеопазване и образование, проблемите с демографския срив, безработицата и корупцията в България, са функция от данъчния произвол и тиранията на Голямата държава, която създадохте. Но тъй като не щастието, а страданието на гражданите и груповите конфликти помежду ни са вашата хранителна среда, вие подготвихте новите данъци, с които да ни противопоставяте и разделяте.

2. Протестираме, че за 15 години преход, вие, българските партийни политици продължавате да разширявате Голямата социално-патерналистична държава в малка България, с ясното съзнание, че по своята тираничност Голямата държава с нищо не се различава от държавите на Хитлер и на Сталин. Само с разликата, че диктаторът е заменен с текстове в конституцията и закони, които привилегировано предоставят политически права на вашите партии, които вместо демокрация, установиха партийната олигархия като държавно-политическа система в България.

3. Протестираме срещу партийната Ви избирателна система и присвоеното право Политиката да е само право на партиите (чл.12, ал.2 на Конституцията ... сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност... (?!), и чл.11, ал.3: Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите...). Такова право е откраднато право. А така цялата държавна власт произтичаща от народа... (чл.1 от Конституцията) е присвоена власт. Със съзнателното отнемане на преките ни политически и представителни права на граждани, вие отнемате и подменяте нашата действителна политическа воля.

4. Протестираме, че вие, българските партийни политици, вместо да защитавате чрез институциите правата на нас, гражданите - нашият живот, свобода и собственост, превърнахте Държавата в най-големия нарушител на правата ни - в насилник и рекетьор, като заставяте възрастните и възпитавате младите да са зависими и да молят за благоволението на Правителство и Власт. Голямата Ви държава е оправдание за големите Ви харчове, а Големите Ви харчове са оправдание за още повече власт и още по-Голяма държава.

5. Протестираме, срещу такова скъпо управление и власт, които наказват всяка икономическа инициатива и дейност, не само заради скъпата Ви издръжка (42% от БВП - 2-3 пъти повече от развитите страни). Вие ни наказвате с данъци и ни тормозите със самовъзпроизвеждащи се и умножаващи се институции, вие ни наказвате заради това, че сме се родили в България, наказвате ни, за това че имаме деца, наказвате ни за това че нямаме деца; наказвате ни, когато не работим, още повече ни наказвате, когато работим; наказвате ни, защото сме деца или защото сме възрастни - когато се пенсионираме, наказвате ни, когато се разболеем, наказвате ни, когато творим, когато инвестираме, наказвате ни, когато сме потребители. Като наказвате всеки наш спечелен лев с данъци от 56 до 72 стотинки, всички вие възпитавате неуважение към труда, и предопределяте упадък.

6. Протестираме срещу лицемерната ви щедрост да дарявате на болните деца хиляди, а да разпределяте милиарди от бюджетни излишъци. Т.нар. бюджетни излишъци са незаконно надвзет данък, а не печалба (освен ако не сте приели Държавата за Ваша частна фирма). А всяко разпореждане с незаконно надвзетото е кражба и злоупотреба с власт. Фалшива е и гордостта Ви от икономически растеж, който се дължи на валутни помощи от чужбина до възрастни родители и деца в размер от над 720 млн. евро годишно.

7. Протестираме срещу този едностранно натрапен обществен договор - да вземаме решения вместо вас, който не одобряват и срещу който се противопоставят (като не гласуват) много над половината от българските граждани, но го изпълняват по силата на факта, че живеят на територията на една страна, чийто граници са не физическите, а данъчните граници на България, която вместо страна на демокрация и на свободен пазар, вие превърнахте в икономически и данъчен затвор. Духовното и физическо изражение на тази принуда, наричана обществен договор, е намалената с 10 г. за мъжете и 8 г. за жените продължителност на живота на българина.

Отвратени сме от перспективата да работим до изнемогване и да живеем с 10 години по-малко, за да успяваме да ви изхранваме и да осигуряваме Вашите пенсии.

Какво искаме ние:

1. Ние вярваме в достойнството на труда. За да се възстанови, това достойнство се нуждае от справедливост и равенство пред закона. Ние искаме да премахнете прогресивния данък и да приемете единен пропорционален данък върху доходите и печалбите, в размер от 10%.

2. Ние вярваме в личната отговорност, инициатива и полезност на свободния индивид. За да се освободи тази полезност и инициатива в обществото: Ние искаме да намалите данък добавена стойност от 20% на 10%.

3. Ние вярваме само в личната щедрост и загриженост към останалите хора, а не на щедростта на държавата. Възможност за такава щедрост и загриженост трябва да имат всички. Ние искаме да намалите здравните и пенсионни осигуровки наполовина.

4. Ние вярваме в спестовността и в предвидливостта. Ние искаме да замразите като резерв по изпълнение на т. 1, 2 и 3, т.н. бюджетен излишък от 2004-та от над 1 млрд. лв., или да го възстановите на всички български данъкоплатци като незаконно надвзет данък.

5. Ние вярваме в Свободния пазар и Конкуренцията като естествен неинституционален двигател на успяващите общества. Ние искаме да намалите Вашата Голяма Държава и намесата й в личния ни живот и да освободите Пазара от присъствието на държавата.

6. Ние вярваме в ползата от политическата конкуренция. Ние искаме да промените избирателния закон и да осигурите еднакви политически и избирателни права на всички граждани - независимо дали са партийни членове или не. Обществата, които процъфтяват, са онези, които контролират Държавата и съдбата си. А за да е възможно това, нашето общество трябва да има възможност да избира като свои представители почтените и кадърните.

Какво ще направим, ако не изпълните нашите искания? Ще ви кажем. Но първо ще поканим за подкрепа на тази Петиция и искания всеки, който ги счита за свои.

Уважаеми български съграждани, медии, профсъюзи и неправителствени организации,

Ако тази петиция е Вашата петиция - ангажирайте се, организирайте се, разгласете я, обявете подписка до края на месец ноември и я изпратете до съответните институции. Никой няма да защити интересите ни ако сами не го направим. Това е най-мирното средство за рязко подобряване на икономическото съществуване на цялата нация.

Дами и господа партийни политици,

Тази петиция е гражданско действие. Не се опитвайте да я усвоите за партийни нужди, а я подкрепете като граждани, за да възстановим заедно достойнството на родителите си и да заслужим уважението на децата си.

Ние всички имаме нужда от свобода и справедливост, които ще възстановят нашата жизненост, самочувствие и единство като общество.

12 октомври 2004, Ямбол

Управителен съвет на РЗК Ямбол:

Тодор Стоянов - майстор медийна техника и дизайн, председател, Красимир Стойчев - майстор фотограф, Веселина Каратодорова - майстор фризьор, Слав Овчаров - майстор златар, Бончо Колев - майстор обущар, Станислав Козловски - майстор ремонт аудио-видео техника, Николай Ников - майстор автомонтьор, Нина Ковачева - майстор оптик, Виолета Панайотова - технически секретар на РЗК

На пресконференция от 26 октомври Националната занаятчийска камара подкрепи исканията на своите ямболски колеги.

Можете да го направите и вие с писмо, телефонно обаждане или и-мейл до Ямбол.

 

Подкрепяме исканията на свободните ямболски занаятчии!

Подкрепете я и вие

8 февруари 2005, 14:20

Свобода сега

Втора петиция на свободните ямболски занаятчии

 

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ САМОВЛАСТИЕТО НА ПАРТИИТЕ И ТЯХНАТА ДЪРЖАВА

До Президента на РБ

До Министър-председателя на РБ
До Парламентарно представените партии в НС на РБ
Копие до г-н Джеймс Пардю, посланик на САЩ в РБ
Копие до българските медии, синдикати и НПО

Дами и господа,

Изминаха 3 месеца от времето, когато изпратихме първата наша петиция до всички вас.

В нея ние, като граждани на Република България, ви сезирахме и най-остро се противопоставихме срещу законотворческите ви своеволия и институционалната ви злоупотреба с наши политически, икономически и граждански права, чрез което нарушавате фундаменталните ни права на живот, на свобода и на сигурност. Тъй като Народното събрание е законодателният орган, който прави възможна тази злоупотреба, ние отправихме към вас конкретни искания, с които да защитим не само правата си, но и основния принцип, на който се гради всяко цивилизовано общество - принципът на признаването на индивидуалните права, откъдето произтича народният суверенитет.

1. Противопоставяйки се на данъчните закони, които приемате без наше съгласие и одобрение, и с които конфискувате продукта на нашите усилия:

Ние поискахме да премахнете прогресивния данък, прогресивно отнемащ правото ни на развитие, на справедливост и равнопоставеност пред закона, и да приемете единен пропорционален данък върху доходите и печалбите, в размер от 10%.

Ние поискахме да намалите данък добавена стойност от 20% на 10%, за да защитим правото си на свободна икономическа инициатива и свободна размяна.

Ние поискахме да намалите здравните и пенсионни осигуровки наполовина, защото превърнахте общественото и здравното осигуряване от наше право по конституция в задължение по декрет.

С този данъчен гнет всички вие превърнахте икономическите ни права в трудова повинност, а правото ни на собственост - в илюзия.

2. Противопоставяйки се на Вашата Голяма Държава, която вие разширихте без наше съгласие и одобрение (3.7 пъти по-голяма от времето преди прехода) и намесата й в личния ни живот, ние поискахме да освободите пазара от присъствието й, не само защото свободният пазар е двигател на успяващите общества, а и защото издръжката на Държавата-Канибал е задължение, вредно за здравето и живота на всеки индивид.

3. Противопоставяйки се на привилегиите, основани на партиен статус, които си узаконихте без наше съгласие и одобрение, ние поискахме промени в конституцията и избирателния закон, които да осигуряват еднакви политически и избирателни права на всички граждани. Правото на представителство е основно политическо и икономическо право на всеки гражданин. Отнемайки ни това право и представяйки го единствено като партиен избор, вие направихте от нас, гражданите, политически имигранти в собствената ни страна.

Дами и господа партийни представители,

Вие знаете, че не сте народни представители. Всички злоупотреби и нарушения на правата ни може да са оправдани от Вашето законодателство, но то е законоиздевателство върху волята на всеки български гражданин, с изключение на партийния елит и неговите щатни избиратели - обслужващата го бюрокрация.

Вие знаете, че България не е демократична страна. Тесен е едномерният свят на ляво и дясно, в който искате да притиснете всички български граждани и многообразието на живота. Недоверието към партиите и вашата държава е криза на политическия модел, който ни натрапвате. Вие не допуснахте гражданите до властта, както и контрол върху властта от страна на ражданите и гражданското общество, на което отредихте ролята на гласоподавателна тълпа. Вие превърнахте българския преход към демокрация в партиен поход към морален и икономически упадък, в поход от еднопартийна към многопартийна диктатура - общото между които е подтисничеството и липсата на народовластие.

Вие не искате, но ние ще ви помогнем да разберете истинския проблем. Вижте колко бързо се изхабяват имената на партиите ви. Дори и да ги сменяте всеки ден, онова, което остава до всяко ново ваше име, е думата партия, с която приемате за естествено да притежавате изключителното право да се самопосочвате и самоовластявате на всеки 4 години от и в името на народа. Във вашия едномерен и тесен свят на ляво и дясно вие знаете какво стои под вас - едноличната власт на диктаторите, но не смеете да погледнете нагоре, за да видите, че високо над вас стои свободата - свободата на всеки индивид. В ограничения партиен свят на дясно и ляво, вие сте напълно еднакви помежду си в ламтежа за повече власт, за по-голяма държава, за по-големи данъци, за по-голямото им преразпределение. Съвсем еднакви сте по начина, по който преживявате от труда на всички нас. Онова, което за вас е едноличната тирания - това представлявате вие за индивидуалната свобода. Защото това, което като партокрация ви свързва с всеки тиранин, е присвояването на властта и поддържането й с йерархия, насилие, привилегии, измама и пропаганда.

Но власт, изградена от насилие, привилегии, недосегаемост, рано или късно се срутва. И колкото по-голямо е властовото разстояние, толкова по-бързо става това.

Какво ще направим ние?

Ние получихме обратните разписки от всички вас и знаем, че сте добре запознати с първата ни петиция и с нашите искания, които потвърждаваме и сега. Тези наши искания бяха подкрепени от занаятчиите от 25 регионални занаятчийски камари, както и от много неправителствени и браншови организации, както и с подписки от много наши съграждани в страната и извън нея, и чрез интернет. Липсата на отговор бихме приели като мълчаливо съгласие с исканията ни, ако не знаехме, че тя е израз на високомерието ви. Няма да се възползваме от правото си на мълчаливо съгласие, а обявяваме гражданско неподчинение, като:

1. Спираме да внасяме осигурителните си вноски (в пълен размер, а не съгласно исканията ни, като компенсация за това, че всички останали данъци ги потвърдихте в същия размер от 2004). С настоящото декларираме своя доброволен отказ от правото си на обществено и здравно осигуряване. Ние ще създадем частен модел на самоосигуряване, по подобие на този в Чили и в САЩ, на който собственици ще бъдем ние и нашите деца, а не вашата държава. И с който ще подпомагаме нашите възрастни родители и близки.

2. Ние осъзнахме, че притиснати от ежедневната грижа за хляба, пропускаме да видим кой се е разплул в домовете ни. Ако не предприемете необходимите мерки за законодателни и конституционни промени до 2 месеца, които да удовлетворят нашите искания, ще направим отказ на достъп и обслужване в нашите ателиета, магазини и търговски обекти на бюрокрацията - еничарите на вашата власт, които прилежно заместиха бившото 6-то на държавна сигурност, чиято функция е да обезпечат нашата ангария на вашата партийна власт. Свободният пазар е място за доброволна размяна на ползи, а не за насилие. Когато бюрократите станат граждани и започнат да създават ползи, вместо вреди - тогава ще им отговорим със същото. И за да не правите спекулации, ще поясним, че служителите на правото, реда и отбраната не са бюрокрация - държавата оправдава съществуването си само ако защитава живота, свободата и собствеността на индивида.

3. Ако законово не признаете нашите индивидуални политически права, и не постановите равнопоставеност на формите на представителство (дори и в съответствие на предходната Конституция от 1990, в която партиите бяха основна, но не и единствена форма на политическо представителство), ние ще обявим граждански бойкот на изборите. Масов граждански бойкот. За да стане ясно на Европа и на САЩ кой присвоява живота на гражданите в България и как се самоовластява, за да го прави. За да стане ясно на света, че в България няма демокрация, а постсоциалистическа демократура, чийто партийно-колективистичен модел се възпроизвежда не само като се разпорежда с правата и собствеността на българските граждани, но посяга вече и на собствеността на европейските и американски данъкоплатци чрез преразпределение на европейските и американски фондове. Да, ние няма да гласуваме, но ще наблюдаваме изборите, и ще участваме в преброяването на гласовете - за да стане явна партийната псевдодемокрация и липсата на обществен договор, с който оправдавате лъжите си.

Дами и господа партийни представители,тази петиция е гражданско действие.

Не се опитвайте да я усвоявате за партийни нужди. Ако някой от вас има самочувствието на народен представител, то напуснете това партийно народно събрание и бъдете граждани. Има ли някой от вас морала и смелостта да се противопостави открито срещу действащата конституция - този партиен манифест, който е по-дискриминиращ дори и от конституцията от 1990. Дори и вотовете ви на недоверие и смяна на правителства, не са израз на парламентаризъм, а форма на възпроизводство на партийното ви статукво и кланово преразпределение на партийната ви власт.

Не се опитвайте да ни противопоставите с нашите родители - пенсионерите. Достатъчно е само да намалите бюрокрацията си наполовина и при двойно по-нисък осигурителен данък на заетите, те ще получават два пъти по-високи пенсии. Но вие не се срамувате да крадете и от старините им, макар те да са изработили правото си на спокойствие.

Не се опитвайте да ни противопоставите на работници и работодатели, на образовани и необразовани, на здрави и на болни - крайният резултат от принудата, която упражнявате върху всички нас и с която ни задължавате да съществуваме, е съкращаването средно с 10 години живота на всеки от нас.

Уважаеми български съграждани, медии, профсъюзи и неправителствени организации,

Ако и вие имате нужда от свобода, ангажирайте се, организирайте се, направете тази петиция ваша. Не подкрепяйте нас, а подкрепете себе си и свободата, която искаме и на която всички имаме неотнимаемо право. 15 години ни натрапват да избираме по-малкото зло. Докато не бъдат законово равнопоставени партийната и непартийната, груповата и индивидуалната форми на представителство - ние повече няма да участваме в тази измама да избираме самовластието на партиите и тяхната Държава! Направете го и вие!

Защото както без хора не може да има общество, така и без индивидуални права не може да има демокрация.

С тази петиция, като американските основатели на новия ред в историята на човечеството, основан на свободата, ние казваме:

Свобода сега!

Свобода днес - не утре, не след 15 години! Кажете го и вие.

Свободата е единственият път да постигнем достойнство и самоуважение в живота си - като хора, и като нация.

03-02-2005, Ямбол

Управителен съвет на Районна занаятчийска камара - Ямбол:

Тодор Стоянов - майстор медийна техника и дизайн, председател

Красимир Стойчев - майстор фотограф

Слав Овчаров - майстор златар

Бончо Колев - майстор обущар

Станислав Козловски - майстор ремонт аудио-видео техника

Николай Ников - майстор автомонтьор

Виолета Панайотова - технически секретар на РЗК

 

Подкрепям тази петиция!

Име и фамилия:

-------------------

 

Копирай горното и го изпрати на:

infocenter@parliament.bg,bta@bta.bg,bnr@nationalradio.bg,news@bnt.bg,info@zone168.com,novini7@worldnn.com,politica@novinar.net,sofia.newsroom@reuters.com,freeinf@dir.bg,com,web@darik.net,radionet@radionetbg.com,radio@inforadio.bg