ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТУК

(вх. 5194-55/09.03.2005)

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 

                  УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

                  Във връзка с подготвяните промени в съдебната система на Р.България, в съответсвие с принципа за разделение на властите и на чл. 1 от Конституцията на Р.България,  Ви предоставяме ИСКАНИЯ за промени в съдебната система на сдружение "Гражданско участие и пряка демокрация" , гр. София.

                  Искрено се надяваме исканията ни да бъдат уважени и включени в подготвяните законопроекти за промяна в съдебната система,  вкл. и в Конституцията.

                                                          ИСКАНЕ

от граждани на  Р България за реформа в съдебната система

Ние, гражданите на България като носители на суверенната власт в Р.България и съгласно чл. 1 от Конституцията, даващ ни право и пряко да упражняваме държавната власт, искаме следното:

 

1.      Пряко избиране и отзоваване от гражданите на Главния прокурор.

2.      Пряко избиране и отзоваване от гражданите на Върховните съдии

3.      Пряко избиране и отзоваване от гражданите на мининстъра на провосъдието.

4.      Да се увеличи броя на съдебните заседатели и да им се дадат решаващи права.

5.      Най-бързо завършване на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и осигуряване граждански достъп до публичната информация в нея.

5.      Всички обвинителни актове да се изнасят в Интернет за гарантиране достъпа на гражданите до тях.

6.      Персонална отговорност на всички публични лица, спъвали досега съдебната реформа.

7.      Всенародно публично обсъждане на всички предложени варианти за реформа на съдебната система и приемане на реформата с референдум.

 

Мотиви:

Ефективна, прозрачна, достъпна за наблюдение от гражданите и отговорна пред гражданите правозащитна система, реално разделение на властите, отговорност за лошо управление и за забавяне на реформата досега.

 

Сдружение "Гражданско участие и пряка демокрация",

Граждани на България

Име и фамилия: _______________

 

Копирай горното и го изпрати до НС и медиите - оттук

infocenter@parliament.bg,bta@bta.bg,bnr@nationalradio.bg,news@bnt.bg,info@zone168.com,novini7@worldnn.com,politica@novinar.net,sofia.newsroom@reuters.com,freeinfobg@yahoo.co.uk,com,web@darik.net,radionet@radionetbg.com,radio@inforadio.bg