До народните представители от 39-то Народно събрание на Република България

До Комисията по жалбите и петициите на гражданите

До Президента на Република България

 

Дата: 06.10.2003 г.

 

 

И С К А Н Е

от

СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ",

гр. София, ж.к. Х.Димитър, бл.184, ап. 4,

Председател Мариана Кирилова Минова,

тел. 840-17-92, 088/767-43-49

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Конституцията на Европейския съюз, която е в процес на приемане ще бъде утре и наша конституция. От нейното качество зависи бъдещето и на българските граждани утре европейски граждани от България.

Следователно всички граждани на България са заинтересовани това да бъде една демократична конституция, позволяваща им като суверен да имат реален глас в управлението на бъдеща обединена Европа. Това може да се постигне в желаната от тях степен, само ако те участват в изработването и приемането на тази конституция.

За целта ви призоваваме своевременно да СВИКАТЕ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, в който след пълноценно публично обсъждане, гражданите на България да се произнесат за или против предложения проект (или проекти) за Европейска конституция.

Според национално проучване за човешкото развитие в РБ през 2001 г. 77% от гражданите на България искат важни за страната въпроси да се решават с референдум. В НС лежат и две петиции в същия смисъл, подписани от 10 х. души.

97 от членовете на Европейския Конвент, изработил проект за конституция на ЕС, поддържат искането той да се гласува на референдуми във всички страничленки и кандидатстващи за членство в ЕС. Същото се препоръчва и от Европейския парламент. Парламентите на няколко европейски страни са взели вече решения в същия смисъл.

Надяваме се, като искрени представители на избирателите си да им дадете възможността да участват пряко в определяне на бъдещия си статут като европейски граждани, за което, те имат, убедени сме, всички потенциални възможности. Остава държавата да не ги лишава от необходимите условия за това участие.

 

С почит:

Председател:

/М.Минова/