Становища по проектозакони за електронните медии

Наши становища по проектозакона на форум "Свободно слово"

Становища по Закона за радиото и телевизията (сравнете с другия край на Балканите)

Становища по закона за телекомуникациите