Искате ли да подпишете това писмо? Да допълните нещо към него?

Искате ли да участвате в конкретното обсъждане на регламент и гаранции за граждански достъп до ефира в публичните медии?

Обадете се на freeinf@bitsmart.com или т.02-203622

-------------------------------------------------------

ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

И С К А Н Е

за достъп до ефира на българските граждани

(необвързано с партии и политически сили)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Публичните медии са част от публичната власт. В това си качество Българското национално радио принадлежи на българските граждани. На практика, обаче, гражданите нямат свободен достъп до националния ефир, нито имат глас в програмната политика на публичните медии. Гражданите по правило стигат до ефира след предварителен проверка на онова, което казват или искат да кажат. Практически те са отстранени от националния ефир - други говорят от тяхно име, а самите те не могат пряко и свобод-но да говорят в националния ефир. Това ограничава публичната комуника-ция между гражданите, пречи им да станат "народ" и да реализират суве-ренните си граждански права. Това ограничава и обратната връзка на гражданите с управляващите.

Без ни най-малко да подценяваме ролята на професионалните журналис-ти считаме, че без ПРЯК И СВОБОДЕН достъп на гражданите до националния ефир, гарантиран в определен обем и форми, не може да има свобода на информацията.

Имаме конкретни идеи и Ви молим за лична среща, на която да обсъдим възможностите, регламента и пр. за евентуални интерактивни предавания "на живо" с пряко участие на гражданите.

Искаме по-конкретно, в програмите на БНР да има поне две седмични предавания по два часа в най-слушаните часове, водени и подготвяни от произволно подбрани (но притежаващи определени качества) граждани с помощта на професионални журналисти и с участие на други произволно подбрани граждани в самото студио или чрез открити телефонни линии, гарантиращи обаждане на определен минимум (напр. 20) граждани за опре-делено време (напр. 3 мин. за всеки или общо 60 мин.) в едно предаване.

Надяваме се, че принципно не сте против идеята за реален граждански достъп до радиоефира чрез БНР и че няма да откажете среща с хора, които имат известен опит и конкретни идеи.

22 март 1999 г. С почит:

Г р а ж д а н и:

ТРИ ИМЕНА ЕГН ПРОФЕСИЯ ПОДПИС

...

О р г а н и з а ц и и:

Гражданско участие, Зелени патрули, Свободна информация