Бъдещи граждани на Европа, подкрепете едно европейско искане:

Европейски референдум за конституцията на ЕС нашата бъдеща конституция!

София, 1-6 декемри, 2003 / Sofia, Dec. 1-6, 2003

Texts on posters:

Future European Citizens,

SUPPORT

an European initiative:

EUROPEAN REFERENDUM

on the Constitution of EU

our future constitution!

Campaign for European referendum on the EU Constitution

Real civic control on power!

Rights of direct participation for everyone!

 

Искане за референдум до НС и Президента

(гражданите сме лишени от право сами да свикваме референдеми!)