ДО НОВОИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО БНТ, БНР, БТА, ДО ВСИЧКИ МЕДИИ


П Е Т И Ц И Я 2001

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, през 1997 г. шест хиляди граждани поискаха от 38-мото НС права на пряко участие в управлението и отговорност за лошо управление - Петиция 28-00-11/17.09.1997. Исканията бяха изцяло ПРЕНЕБРЕГНАТИ. Затова те ОСТАВАТ НА ДНЕВЕН РЕД.

Днес, се обръщаме и към Вас - новоизбраните депутати в НС за да поискаме отново:

1. ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ;

2. ПРАВО НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ПО ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ;

3. ПРАВО НА ОТЗОВАВАНЕ и лична отговорността на избираните на всички равнища в държавата;

4. Право на ДОСТЪП до цялата несекретна ИНФОРМАЦИЯ във всички държавни учреждения (нов закон за достъп до публична информация);


5. ЗАКОН за отнемане или облагане с еднократен данък на имуществата, придобити неправомерно или чрез злоупотреба с власт;

 

6. УЧАСТИЕ на гражданите в управлението на обществените медии и граждански достъп до ефира в тези медии;

7. УЧАСТИЕ на гражданите В ЗАЩИТАТА на тези права (в контролната и съдебна власт).

И С К А М Е:

ТЕЗИ И ДРУГИ ВАЖНИ ЗАКОНИ, ЗАСЯГАЩИ ВРЪЗКАТА на гражданите с властта и разпореждането с НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО по време на реформите да се приемат СЛЕД ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ и с РЕФЕРЕНДУМИ.

Понеже НЕОТГОВОРНОСТТА за лошо управление и УЗАКОНЯВАНЕТО на богатства, натрупани чрез злоупотреба с власт биха ПООЩРИЛИ и в бъдеще тези злини,

И С К А М Е:

ВИНОВНИТЕ за лошото управление досега ДА ПОНЕСАТ пълна ОТГОВОРНОСТ, вкл. НАКАЗАТЕЛНА и ИМУЩЕСТВЕНА за нанесени ВРЕДИ, а придобитото чрез злоупотреба с власт да се отнеме в полза на държавата.

Националното продажничество и грабежът чрез властта НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СПРЕНИ БЕЗ ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТТА това е гаранция за истински и справедливи реформи.

Гражданско участие

България, юни 2001 г.

 

Подкрепа:

 

име

фамилия

ЕГН

тел./e-mail (ако бихте участвали в улично събрание за това)

 

 

 

 

Копирай и изпрати в freeinfo2bg@yahoo.co.uk

Всеки 100 писма се препращат в НС и БТА

обратно